In幼稚園一問

wingmanyuki
|
如果In幼稚園個日 ,爸爸請唔到假一齊去面試,會唔會俾人印象唔好??
6299話跟埋去一齊 In,咁樣好嗎?

鳥嘴123
|
如果真係請唔到假
印象唔好都冇辦法
除非其實請到都唔肯請

帶6299 就最差
俾人「父母假手於人」感覺
只比叫工人去好少少
wingmanyuki
|
原帖由 鳥嘴123 於 15-10-23 發表
如果真係請唔到假
印象唔好都冇辦法
除非其實請到都唔肯請
thx

tuliplee_hk
|
父母其中一個去都會印象差嗎?
喵仔
|
好多學校只比一個,寫兩個就最好兩個

Powered by Baby Kingdom