Salad backpack 90% new

G-ling
|
正貨冇單(因朋友買),放500元,可少議。

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
Bubuccww
|
最平幾錢?
bb131023
|
最平幾錢
G-ling
|
Bubuccww 發表於 18-1-17 21:03
最平幾錢?

450 ok?
G-ling
|
bb131023 發表於 18-1-17 21:38
最平幾錢

450 ok?
G-ling
|
G-ling 發表於 18-1-17 19:02
正貨冇單(因朋友買),放500元,可少議。

up
G-ling
|
G-ling 發表於 18-1-19 14:40
up

up
G-ling
|
G-ling 發表於 18-1-21 17:06
up

up
G-ling
|
G-ling 發表於 18-1-23 14:35
up

up
linglingy
|
G-ling 發表於 18-1-25 14:42
up

有興趣,可以看多些相嗎?
G-ling
|
linglingy 發表於 18-1-28 00:08
有興趣,可以看多些相嗎?

可以呀,你pm我留電話
Powered by Baby Kingdom