newinewi
|
本帖最後由 newinewi 於 17-12-21 02:07 編輯


newinewi
|
本帖最後由 newinewi 於 17-12-24 18:00 編輯


Reminder
|
newinewi 發表於 17-12-17 10:46
江濤在素食日記相簿中新增了 1 張相片 — 覺得女王萬歲萬萬歲。

【素食日記: Day 1724 – 1740】

各有千秋
wawaliluk
|
newinewi 發表於 17-12-17 10:46
江濤在素食日記相簿中新增了 1 張相片 — 覺得女王萬歲萬萬歲。

【素食日記: Day 1724 – 1740】

相片女士是煑素食嗎?件衫倒奶出來
yucl_hk
|
內地好多節目都好誇張

難得主持+嘉賓+觀眾,都一齊誇張
kittynleo
|
我自己不是素食者,只是介牛,
但我不會評論他人食牛/食肉是否不對

真正有善心的人,是不會去以此為尺去量度人的
行善積德是自己的修行,
以踐踏別人來突顯自己的,
絕不是行善
BBgaga
|
剩係知道 有種美叫....露半球。
mini1204
|
素食同衣着性感有乜關係
百貨百客有人buy咪得
無人buy佢自然會沉
I9528
|
Reminder 發表於 17-12-17 11:03
各有千秋


終極熊貓
|
wawaliluk 發表於 17-12-17 11:10
相片女士是煑素食嗎?件衫倒奶出來

素食者不得行性感?
BBgaga
|
有一種文章叫好心做壞事,一方面話人嘔心生物 叫人飮尿,又話人神智不清 自己騙自己,但 又一方面稱讚自己女神 兼show性感相,最尾仲加句”完美身心”,好難唔令人誤會筆者嘅焦點。仁義平等慈悲?看來文章作者要好好向佢女神學習,唔好隨便出文 破壞食素者及素食女神的形象。
Sumyeema1
|
wawaliluk 發表於 17-12-17 11:10
相片女士是煑素食嗎?件衫倒奶出來

“齋”睇相,一點也不“素”……
canies
|
焦點錯咗
淨係見到佢件白色衫十分低胸
chengcheung
|
有種美,叫做哂波邊的美
Charlotte_mom
|
曾經有一集master chef,一個參賽者係印度人,食素的。
有睇過master chef都知每集有theme ,曾經有集我都覺得over左——參賽者一打開個食材盒,係頭!牛頭豬頭魚頭。唔好講話食素,我唔食素我都想嘔(大佬一大個去皮牛頭血紅色擺在面前)
主持人話,你要成為master chef,就要識/願意去處理各種食材,包括你自己唔食嘅食材,which is true
但真係要過到自己果關

newinewi
|
Charlotte_mom 發表於 17-12-17 18:57
曾經有一集master chef,一個參賽者係印度人,食素的。
有睇過master chef都知每集有theme ,曾經有集我都 ...

本帖最後由 newinewi 於 17-12-24 18:02 編輯


cindy618
|

麻煩貓
|
煮奶呀??
杜小田
|
烹飪節目拋波倒奶?
Poyau
|
杜小田 發表於 17-12-17 19:52
烹飪節目拋波倒奶?

奶係素來
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽