C6係個大暖水袋

hellohelloruby
|
琴晚訓極都手腳冰冷, C6入嚟唔夠10分鐘我D手腳已唔凍, 仲好快訓著

C6除咗幫我捉昆蟲, 維修電器, 同我分享喜樂之外, 最大作用係幫我整暖手腳
Poyau
|
hellohelloruby 發表於 17-12-18 11:11
琴晚訓極都手腳冰冷, C6入嚟唔夠10分鐘我D手腳已唔凍, 仲好快訓著

C6除咗幫我捉昆蟲, 維修電器, 同我分享 ...

幸福
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽