del

CHRISTYVILLY
|
Up
miuyou
|
羅馬菜及蝶豆花用什麼土?難種嗎?
CHRISTYVILLY
|
miuyou 發表於 18-3-17 13:45
羅馬菜及蝶豆花用什麼土?難種嗎?

唔難種,對泥土無特別要求,疏水俾較好
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
CHRISTYVILLY
|
Up
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽