Benz Glc250 vs Volvo XC60

jui
|
有無C兄比d意見,謝!
20jack09
|
自己試車最清楚,兩咖唔同個姓。Volvo 呢期X C系列好靚,不過二手無Benz 高。Benz 以前ML 系列好多野壞,GLC 唔知係咪好尐。Volvo 又唔知多唔多野壞
baby668
|
jui 發表於 18-5-22 12:47
有無C兄比d意見,謝!

富豪基本上係冇二手價, 放出去28car 唔會有人接, 賣俾車行 壓價壓到你喊, 除非你 超級鍾意呢部車 ,並且真係打算 買新車最少用上十年以上, 否則冇必要買咁冷門嘅牌子
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽