ommee Tippee智能消毒奶煲套裝$980

wai110497
|
(emoji)Tommee Tippee智能消毒奶煲套裝(emoji)

瘋狂價(emoji)(emoji)$980 一套23件(emoji)(emoji)真係超平呀(emoji)

一千蚊都唔使,有齊消毒奶煲,暖奶器,8個奶樽,奶嘴,保温袋,奶粉盒..通通齊曬

新生嬰兒更加一套搞掂曬,真係送禮自用都岩曬(emoji)(emoji)


套裝包括:
(emoji)高速電子消毒器x1
(emoji)Closer to Nature 電子暖奶器x1
(emoji)250毫升PP製母乳自然奶樽 x4
(emoji)150毫升PP製母乳自然奶樽 x4
(emoji)奶粉盒x6
(emoji)3-6個月替換奶嘴x2
(emoji)奶瓶保溫袋x2
(emoji)0-6個月安撫奶嘴x1
(emoji)奶瓶及奶嘴刷x1
(emoji)奶嘴夾x1

(emoji)全新液晶體顯示每個消毒過程,5分鐘的消毒完成後,不打開蓋奶瓶仍可保持3小時消毒狀態
(emoji)備有3小時消毒倒數顯示
(emoji)可容納6個一般闊口或標準徑嬰兒奶樽
(可容納4-5個母乳自然奶樽)
(emoji)所有奶樽附0-3個月慢流量奶咀
(emoji)設計新穎,煲身可與底座分離,
(emoji)可將消毒後的奶瓶連煲整個存放雪櫃,既衛生及方便。
(emoji)流線型設計,節省空間
(emoji)瓶身採用PP塑料製成,可耐熱至100℃,絕對不含傳統PC奶瓶中的'環境荷爾蒙-雙酚A'

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
wai110497
|
Up
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽