………………

crystal媽咪
|
本帖最後由 crystal媽咪 於 18-9-22 08:26 編輯


Ronnym
|
crystal媽咪 發表於 18-6-16 21:41
啱啱見到胡定欣咪嘴, 好唔夾口型

唔係呀,應該無咪咀。。句句都走音架wo
點評
[email protected]@    發表於 18-6-17 01:37
Yeonglihan
|
係呀~走晒音
crystal媽咪
|
Ronnym 發表於 18-6-16 21:42
唔係呀,應該無咪咀。。句句都走音架wo

本帖最後由 crystal媽咪 於 18-9-22 08:25 編輯

……
may12345678
|
Ronnym 發表於 18-6-16 21:42
唔係呀,應該無咪咀。。句句都走音架wo

係呀,走哂
o水玲瓏o
|
我都睇到唔夾口形
crystal媽咪
|
本帖最後由 crystal媽咪 於 18-9-22 08:25 編輯


Ronnym
|
crystal媽咪 發表於 18-6-16 21:44
第一、二句好攞命喎,個嘴同啲歌詞唔同嘅

而家無咩邊幾個唱歌唔走音
crystal媽咪
|
o水玲瓏o 發表於 18-6-16 21:44
我都睇到唔夾口形

本帖最後由 crystal媽咪 於 18-9-22 08:25 編輯

…………
crystal媽咪
|
Ronnym 發表於 18-6-16 21:44
而家無咩邊幾個唱歌唔走音

本帖最後由 crystal媽咪 於 18-9-22 08:26 編輯

…………
Ronnym
|
crystal媽咪 發表於 18-6-16 21:45
真係唔夾口型呢☺

但點解後面果d句句都走音既。。。。 而家唔係唔比咪咀咩
Ronnym
|
crystal媽咪 發表於 18-6-16 21:46
剛才側田、林一峰、區瑞強都ok

馬仔都ok wo
crystal媽咪
|
Ronnym 發表於 18-6-16 21:46
但點解後面果d句句都走音既。。。。 而家唔係唔比咪咀咩

本帖最後由 crystal媽咪 於 18-9-22 08:26 編輯

…………
hagupit
|
Ronnym 發表於 18-6-16 21:46
馬仔都ok wo

馬仔唱歌出身的
crystal媽咪
|
Ronnym 發表於 18-6-16 21:46
馬仔都ok wo

本帖最後由 crystal媽咪 於 18-9-22 08:26 編輯

…………
okeymama
|
我都睇到唔夾口形x2
crystal媽咪
|
本帖最後由 crystal媽咪 於 18-9-22 08:26 編輯

…………
Ronnym
|
crystal媽咪 發表於 18-6-16 21:47
頭兩句好唔夾口型。可能之後佢唔夾口型,照唱。不過就走音????

我都聽到佢走音。而家唔畀咪嘴??我 ...

佢句句最尾2個音,拉長果d都甩晒key.......

n 年前。。唔記得。。好似bk睇到, 唔比咪咀。。好似。。。。
Ronnym
|
hagupit 發表於 18-6-16 21:47
馬仔唱歌出身的

我知, 都禁耐無唱。。。 呢排唱返都ok wo, 起碼今晚唱得好過ms chanchan
littlefunpig
|
唱到走曬音,唔似咪咀喎又~
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽