del

Cts99
|
本帖最後由 Cts99 於 18-7-20 08:47 編輯

Del
sunnydoll33
|
我都揾佢照,都係好快照完。
感覺唔夠詳細。

Manhoyanie
|
Cts99 發表於 18-7-6 13:44
有無媽媽都搵孫錫鴻醫生照結構?
我剛照完,過程同我預期好唔1樣
孫醫生照得好快,而我都跟唔切

我都係搵佢照,超快,6分幾鐘照完,照完之後我都有少少擔心,佢照得太快啦,好驚照漏野
Cts99
|
sunnydoll33 發表於 18-7-6 15:57
我都揾佢照,都係好快照完。
感覺唔夠詳細。

同感
雖然佢每part都有repeat睇2-3次,但實在太快,快到我唔sure
但report睇落好似照左好多野咁
Cts99
|
Manhoyanie 發表於 18-7-6 16:53
我都係搵佢照,超快,6分幾鐘照完,照完之後我都有少少擔心,佢照得太快啦,好驚照漏野
...

你仲快過我
我照左10-15分鐘已經好shock
感覺我產檢醫生幫我做初期結構時細心得多
SusanTam
|
Manhoyanie 發表於 18-7-6 16:53
我都係搵佢照,超快,6分幾鐘照完,照完之後我都有少少擔心,佢照得太快啦,好驚照漏野
...

本帖最後由 SusanTam 於 18-7-6 18:30 編輯

6mins? 甘快?
不過可能你阿B好健康又合作!我係第二個醫生度照左差不多個幾鐘,包括中間要等阿B轉身再照。
我喺政府度照左差不多兩個幾鐘,因為Ah B唔合作

freshrose
|
Manhoyanie 發表於 18-7-6 16:53
我都係搵佢照,超快,6分幾鐘照完,照完之後我都有少少擔心,佢照得太快啦,好驚照漏野
...

下。平時產檢都唔只6 分鐘啦,6分鐘點睇咁多野,林勇行咁熟手最快都15 mins 先照完,仲要阿b超合作計
Cts99
|
freshrose 發表於 18-7-6 18:22
下。平時產檢都唔只6 分鐘啦,6分鐘點睇咁多野,林勇行咁熟手最快都15 mins 先照完,仲要阿b超合作計
...

早知唔好慳幾百蚊,直接搵林醫生啦
應該會安心好多
不過算啦照左唔諗咁多了
freshrose
|
Cts99 發表於 18-7-6 19:38
早知唔好慳幾百蚊,直接搵林醫生啦
應該會安心好多
不過算啦照左唔諗咁多了

孫醫生幾多$?
Cts99
|
freshrose 發表於 18-7-6 19:42
孫醫生幾多$?

$3300 唔平架
Chingyeeyeee
|
Cts99 發表於 18-7-6 13:44
有無媽媽都搵孫錫鴻醫生照結構?
我剛照完,過程同我預期好唔1樣
孫醫生照得好快,而我都跟唔切

我都係搵孫醫生照,不過我啊b第一次唔合作,出去行下食下野半個鐘再照,第二次照都好快下,仲要嗌左名入房訓左係床度準備都等左20mins
comeonbb001
|
實在太多人睇佢,我前2日去產檢,超多媽媽照結構,所以我照左2分鐘都冇, bb正面同側面相都冇照到,只係照左基本既頭圍,肚圍等
freshrose
|
Cts99 發表於 18-7-6 19:57
$3300 唔平架

如果下一胎,一定要揾林勇行,佢超細心,我bb 唔係好合作,前前後後照左4次用左兩個半鐘
SusanTam
|
comeonbb001 發表於 18-7-6 22:13
實在太多人睇佢,我前2日去產檢,超多媽媽照結構,所以我照左2分鐘都冇, bb正面同側面相都冇照到,只係照左 ...

本帖最後由 SusanTam 於 18-7-8 12:15 編輯

我覺得真正的照結構structure screening, 要一點時間去check. 要照唒心肝脾肺腎,腦袋,血管,頸皮,胎水,臍帶血流,兔唇問題,頭頂峰,腰圍,股骨長,etc 。連我朋友有染色體異常也看到某些病徵。看胎兒容貌只是其次只為滿足好奇心。
個人覺得每位婦產科醫生也有不同個人專長,所以以我知道林醫生的專業豐富10/20年結構經驗不容否認的。

rinko_wing
|
Cts99 發表於 18-7-6 13:44
有無媽媽都搵孫錫鴻醫生照結構?
我剛照完,過程同我預期好唔1樣
孫醫生照得好快,而我都跟唔切

我結構係高錦安$3300
高醫生話bb好合作..
但我都照左20分鐘阿
ricci0917
|
兩胎都搵劉子建做結構 都好詳細每part都問我清唔清楚睇唔睇到 都over 25分鐘 成個人會安心好多
sandylam2010
|
本帖最後由 sandylam2010 於 18-7-7 16:10 編輯

我揾謝喜兒講解得勁詳細,照左半個鐘都係$1800,我初時係揾孫醫生產檢但感覺好hea又貴又等得耐所以冇再睇佢

mmbili
|
我都係揾謝喜兒照, 詳細又平, 第一round照左20mins, 但阿b唔合作, 分別照左3次, total都用左成粒鐘
Cts99
|
sandylam2010 發表於 18-7-7 16:09
我揾謝喜兒講解得勁詳細,照左半個鐘都係$1800,我初時係揾孫醫生產檢但感覺好hea又貴又等得耐所以冇再睇佢
...

咁或者係情況無特別,佢就會快手d?
因為我上年年尾小X後搵佢照,到今年再bingo同初期流啡,醫生開aspirin比我到12W,個過程我同老公都覺得佢有盡力去幫我架,同埋其間佢不斷比信心我,唔係好多醫生會做到
仲記得第1次睇佢時唔開心,佢同我傾左有半個鐘。但就真係貴左d同等得耐,所以穩定後我都轉左產檢醫生
mikabab3
|
好彩當時上BK睇到即刻轉左唔搵孫醫生照結構,唔系又等幾粒鐘 上床又等 照個一陣前幾日高醫生照左 都好詳細 有啲位照唔到出去行左陣先照埋
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽