bb性別

Ivy0122
|
照結構照到bb性別?仲照到d咩?
gigi^^
|
Ivy0122 發表於 18-7-17 02:51
照結構照到bb性別?仲照到d咩?

結構及內臟,包括頭骨、腦、心、肺、胃、腎、脊骨及四肢等
Ivy0122
|
gigi^^ 發表於 18-7-17 04:25
結構及內臟,包括頭骨、腦、心、肺、胃、腎、脊骨及四肢等

姐系照5照到性別?
suki-c
|
Ivy0122 發表於 18-7-17 06:09
姐系照5照到性別?

本帖最後由 suki-c 於 18-7-17 08:05 編輯

一定照到! 你想照到是男定女?
Ivy0122
|
suki-c 發表於 18-7-17 08:04
本帖最後由 suki-c 於 18-7-17 08:05 編輯

一定照到! 你想照到是男定女?


pigpiglamlam
|
性別普通超聲波都照到啦,不過結構再肯定d,性別係其次,健康最緊要
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽