gmarket 買cimilre f1問題

TYY0104
|
請問有無媽媽係gmarket 買過f1?
想知f1 基本係咪只係包左1副嗽叭罩?如想雙泵係咪要額外買多副?
謝謝(emoji)(emoji)
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽