JM覺得幾錢食個Lunch先叫「平/一般/貴」?

saufongng
|
我先平:30-40
一般:40-80
偏貴:80-150
貴:150以上
爸爸豬
|
saufongng 發表於 18-7-27 17:13
我先平:30-40
一般:40-80
偏貴:80-150

一樣
sugarcheung
|
40-50平
50-70中價
70-100偏貴
100至200貴

尖沙咀、銅鑼灣地區真的呢啲價錢
saufongng
|
爸爸豬 發表於 18-7-27 17:14
一樣
呢個價應該係九龍(不包括尖沙咀)通用

李露眉
|
40 以下, 平
50-70,偏貴,
70以上貴,

LUNCH !
九龍灣仲有3餸38
Nbs
|
視乎日日食定間中一次。。。
如果日日食, 我覺得<$200 係正常,<$80 係平
saufongng
|
sugarcheung 發表於 18-7-27 17:16
40-50平
50-70中價
70-100偏貴
尖咀100唔算貴啦...太多餐廳起跳要80,係得茶記先仲有40幾50
20150618bb
|
saufongng 發表於 18-7-27 17:13
我先平:30-40
一般:40-80
偏貴:80-150
差不多
saufongng
|
李露眉 發表於 18-7-27 17:18
40 以下, 平
50-70,偏貴,
70以上貴,
唔敢食太多汁撈飯,想食健康小小又比人撳住來搶

starrymama
|
sugarcheung 發表於 18-7-27 17:16
40-50平
50-70中價
70-100偏貴
荃灣都呢d價錢.


lojo11
|
40-60平
60-80中價
80-100偏貴
100至200貴
saufongng
|
Nbs 發表於 18-7-27 17:18
視乎日日食定間中一次。。。
如果日日食, 我覺得
高收入JM

karshing
|
Nbs 發表於 18-7-27 17:18
視乎日日食定間中一次。。。
如果日日食, 我覺得


~緣~
|
sugarcheung 發表於 18-7-27 17:16
40-50平
50-70中價
70-100偏貴

一樣
Nbs
|
saufongng 發表於 18-7-27 17:22
高收入JM

我返工日日都食super sandwich, 大概 $80. 可能一星期一次日本野或 habitu, 大概 $150.
因為自己一個食,唔係好中意去茶餐廳,想坐得好少少。
(快餐店平時星期日無工人已經成日食,所以weekday 返工就唔食喇)
十一哥
|
我覺得一般$50 LUNCH OK, 間中$100都可, 如果above $100, 就好貴
Swany288
|
如果每日食60以上已經係貴,間唔中就可以
jutau
|
本帖最後由 jutau 於 18-7-27 19:40 編輯

平係二十至廿九蚊
中係三十至六十
六十以上已係貴
點評
macpig    發表於 18-7-27 19:09
sfuhsg
|
40以下平
41-60正常
61-90少貴
91-150食好d d
151以上 貴
tantanmama
|
sugarcheung 發表於 18-7-27 17:16
40-50平
50-70中價
70-100偏貴

我返灣仔, 都係相若價錢
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽