MI 啲型號令人好混亂

小倩
|
紅米6 pro = 小米A2 lite
小米6x = 小米A2


VCBB小天使
|
小倩 發表於 18-7-27 22:33
紅米6 pro = 小米A2 lite
小米6x = 小米A2

同意
baby1628
|
小倩 發表於 18-7-27 22:33
紅米6 pro = 小米A2 lite
小米6x = 小米A2

簡單嚟講紅米係小米公司,委託一間山寨 廠設計及生產,所以質素屬於垃圾級別, 但勝在價錢低

用小米排頭出嘅手機先至係小米自家設計及生產, 幾年前小米機頂級旗艦機,賣港幣兩千五蚊有找, 今時今日小米旗艦機已經去到三四千蚊, 高性價比的年代已過去了

所以山寨垃圾級別的紅米,仍然是小米出貨量高的產品
panda361
|
大陸小米6x 平過 小米A2 好多。
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽