iherb求救

wschow823
|
積分信用$20.29(等待中)可以點樣用左佢呀?

Thx求教

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
happymeowy
|
wschow823 發表於 18-8-3 22:56
積分信用$20.29(等待中)可以點樣用左佢呀?

Thx求教

未用得
要相關消費過咗可退貨期,先可以用
gigi19810326
|
wschow823 發表於 18-8-3 22:56
積分信用$20.29(等待中)可以點樣用左佢呀?

Thx求教

要等30日先可以用
imlu28
|
點樣先有積分信用?我買過好多次都未有
wy_yen
|
imlu28 發表於 18-8-4 02:03
點樣先有積分信用?我買過好多次都未有

要俾自己code人地,人地又用咗你code嚟買野先有。
imlu28
|
wy_yen 發表於 18-8-4 03:04
要俾自己code人地,人地又用咗你code嚟買野先有。

Thanks
wschow823
|
唔該哂!
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽