bb心跳

yimyim1011
|
我7月23號第一次查檢,睇到bb心跳
醫生話偏弱。可能未足月
今日8月16做唐氏,姑娘話照唔到心跳
其實我都有心理準備

但我都想知道有無媽媽試過呢個情況?
我聽朝再返醫院照多次
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽