St. Paul吳晶醫生

pennycsw
|
請問有冇人睇過她?她好唔好?
tsung
|
Up
seangying
|
睇過, 抽針手勢我覺得麻麻, 佢想一針抽兩粒, 了到我好痛, 唔明點解唔分兩次.
而且抽完第一次, 返到屋企又摸到有, 原來仲有粒係附近, 但第一次時照唔到, 感覺係我話邊粒就抽邊粒.

個人覺得佢對上走左個醫生好D, 可惜唔記得咩名.
pennycsw
|
seangying 發表於 18-8-17 12:44
睇過, 抽針手勢我覺得麻麻, 佢想一針抽兩粒, 了到我好痛, 唔明點解唔分兩次.
而且抽完第一次, 返到屋企又摸 ...

(emoji)佢有冇幫你打麻醉針?
seangying
|
pennycsw 發表於 18-8-17 12:55
(emoji)佢有冇幫你打麻醉針?

無,因為抽幼針
pennycsw
|
seangying 發表於 18-8-17 12:57
無,因為抽幼針

(emoji)
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽