ultherapy 一定要醫生做嗎?

zoeyip
|
本帖最後由 zoeyip 於 18-8-20 15:34 編輯

我一直以為ultherapy 一定要醫生做, 點解最近見到有D美容院唔係醫生都可以做?
sabun
|
zoeyip 發表於 18-8-20 15:29
我一直以為ultherapy 一定要醫生做, 點解最近見到有D美容院唔係醫生都可以做? ...

一定是醫生做。
sally703
|
zoeyip 發表於 18-8-20 15:29
我一直以為ultherapy 一定要醫生做, 點解最近見到有D美容院唔係醫生都可以做? ...

個啲應該系韓國hifi
maeeietam
|
zoeyip 發表於 18-8-20 15:29
我一直以為ultherapy 一定要醫生做, 點解最近見到有D美容院唔係醫生都可以做? ...
一定醫生做最安全。
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽