week 5,個肚突然好多紅色小點

snow888
|
想請問有無人試過咁呀,係咪濕熱要睇中醫?
我要做媽媽
|
係個肚度?有冇圖片吖?太多既話建議你問問醫生
haha748494
|
中西結合,睇下醫生意見。
BB_Wan
|
snow888 發表於 18-8-21 21:00
想請問有無人試過咁呀,係咪濕熱要睇中醫?

我初初都有試過但唔痕嘅,以為係濕熱/敏感
後尾發覺佢會自己消退,上網睇先知應該係熱痱
RubyYu07
|
BB_Wan 發表於 18-8-22 19:54
我初初都有試過但唔痕嘅,以為係濕熱/敏感
後尾發覺佢會自己消退,上網睇先知應該係熱痱
...

有可能係熱扉,因為孕婦好大汗。
snow888
|
回覆 RubyYu07 的帖子

我都好想放相,但我用電話唔知点upload佢係好多紅色小点肚臍附近,但又唔痕……
RubyYu07
|
snow888 發表於 18-8-22 21:51
回覆 RubyYu07 的帖子

我都好想放相,但我用電話唔知点upload佢係好多紅色小点肚臍附近,但又唔 ...

我係好後期先會咁,係太熱導致。
hamsterma
|
snow888 發表於 18-8-21 21:00
想請問有無人試過咁呀,係咪濕熱要睇中醫?

或者留意下,多嘅話就睇中醫
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽