Mind敏動力(專注力不足請入)

Moonlili
|
我朋友個仔有專注力不足同過度活躍,上堂又分心...班名次排最尾..飲左聰明果汁個幾月明顯進步左...專心左好多,班名次進步到頭15名,同埋個人定左無咁不受控制。我問距係米出面藴補習,距話無照平時係屋企溫習,同早晚飲一包檸檬敏動力

有興趣可以蘊我了解一下。thanks

Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽