...........

happyfamilybaby
|
本帖最後由 happyfamilybaby 於 18-9-2 08:35 編輯

.....Rowena
|
happyfamilybaby 發表於 18-8-31 08:46
邊位醫生好,又收費不貴呢?

陳通熙,非常細心,我奶奶看他,極讚。
tingchichi
|
happyfamilybaby 發表於 18-8-31 08:46
邊位醫生好,又收費不貴呢?

黄榮輝醫生,北角道,好多老人家睇佢
hoiching0516
|
北角近邊? 北角都好大....

鄭澤德都幾好,

我屋苑o的老人家最鍾意搵黃秀雯
麟媽媽
|
Rowena 發表於 18-8-31 09:01
陳通熙,非常細心,我奶奶看他,極讚。

陳通熙不錯,健康村王秀雯醫生都好好。
小施施
|
黄榮輝醫生
cottongirl
|
洪浩醫生好好,我爸及屋企人都睇佢,老人家可用醫療券,渣華道62號高發大廈地下,近鳳城酒家。
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽