tiger family書包你們點清潔

tszkicheung
|
系米只可手洗尼

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
spicymama
|
係呀,只能用手清洗!我用大桶加洗衣粉浸幾個鐘,跟住用刷刷乾淨再用花灑沖乾淨晾起曬乾。
tszkicheung
|
spicymama 發表於 18-9-3 01:15
係呀,只能用手清洗!我用大桶加洗衣粉浸幾個鐘,跟住用刷刷乾淨再用花灑沖乾淨晾起曬乾。
...

多謝你,甘夜都回覆,尼個書包都幾硬身下,,之前用lego方便到放洗衣機洗,唯有手洗啦,呀女鍾意冇計,thx
spicymama
|
tszkicheung 發表於 18-9-3 01:19
多謝你,甘夜都回覆,尼個書包都幾硬身下,,之前用lego方便到放洗衣機洗,唯有手洗啦,呀女鍾意冇計,thx ...

不客氣,我個囡用呢個牌子書包好come用,用左兩年都無側邊爆口,呢個書包質料洗完晾乾好快。
tszkicheung
|
spicymama 發表於 18-9-3 01:22
不客氣,我個囡用呢個牌子書包好come用,用左兩年都無側邊爆口,呢個書包質料洗完晾乾好快。
...

哈,你太好喇,我仲後悔緊買左佢,個size二年班岩岩夠用,聼你甘講希望用到一年啦,多謝你呀
spicymama
|
tszkicheung 發表於 18-9-3 01:26
哈,你太好喇,我仲後悔緊買左佢,個size二年班岩岩夠用,聼你甘講希望用到一年啦,多謝你呀
...

呢隻ok既,用左兩年洗左兩次都仲算新,不過唔算太輕
tszkicheung
|
spicymama 發表於 18-9-3 01:29
呢隻ok既,用左兩年洗左兩次都仲算新,不過唔算太輕


Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽