smile

doryi
|
本來想做矯視手術,點知過唔到測試!冇得做
原來就算眼角膜夠厚,過唔到個Test都係唔得!醫生話眼角膜個形狀唔適合咁就冇咗620
Poyau
|

tsung
|

Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽