BB拎passport + 身份證

wintermamamama
|
因為想去澳門,幫BB申請左passport同身份證想請問下領證的時候要唔要BB親身去架?
媽咪自己去拎得唔得?
謝謝!
至愛朱古力
|
點都要去一次,一係申請果次,一係資攞証果日
Poyau
|
至愛朱古力 發表於 18-9-6 08:54
點都要去一次,一係申請果次,一係資攞証果日

x2
wmkcnw
|
wintermamamama 發表於 18-9-6 08:51
因為想去澳門,幫BB申請左passport同身份證想請問下領證的時候要唔要BB親身去架?
媽咪自己去拎得唔得?
謝謝! ...
你申請果時如果已經帶左 bb 去, 職員會話你知唔洗。

記得如果係媽媽申請, 最好媽媽直接去攞, 不然要寫授權書和 和交媽媽 id copy 俾職員。
wmkcnw
|
我第一次係郵寄 bb 資料申請, 所以攞証就帶bb去
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽