natura siberica 有咩野好用

文迪羊
|
如題
Poyau
|
up
文迪羊
|
好似無人用咁
tsung
|
文迪羊 發表於 18-9-8 10:48
好似無人用咁


anianiyim
|
我用緊沖涼液,洗頭水,護髮素都ok
Hand cream未開
洋洋
|
https://youtu.be/IWY6eOU8zpA
用緊呢隻
文迪羊
|
洋洋 發表於 18-9-9 12:03
https://youtu.be/IWY6eOU8zpA
用緊呢隻
我係乾性皮膚,會唔會好乾
洋洋
|
文迪羊 發表於 18-9-9 12:15
我係乾性皮膚,會唔會好乾

唔知,我混合性,ok 的
點評
wcpcelia    發表於 18-9-10 11:25
粉紅天空
|
我都想用佢D MASK
有無人用過?
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽