cerealdrink
|
本帖最後由 cerealdrink 於 18-9-27 19:10 編輯

(emoji)
至愛朱古力
|
cerealdrink 發表於 18-9-9 00:45
一年一次考試服$1080,不可二手。
報之後課程會減,最平係報九期,送13堂,即9個月+送3個月。考試服減至$48 ...

抵喇。我小朋友黎緊考 grade 3, 都要一星期跳兩堂,正常收費 差唔多 250一堂,一個鐘,考試費同你差唔多
BaolawBB
|
cerealdrink 發表於 18-9-9 00:45
一年一次考試服$1080,不可二手。
報之後課程會減,最平係報九期,送13堂,即9個月+送3個月。考試服減至$48 ...

Ok wor~

請問邊間?

麻煩pm我
Chowying
|
本帖最後由 Chowying 於 18-9-9 13:09 編輯

,
w.y.BB
|
平啦…我個囡今年pds2都920蚊1個月啦
bigbighei
|
平喎,報喇! 雖然我冇小朋友學緊但單睇價錢,學咩都要囉
Poyau
|
正常興趣班價錢~$200/hr
yanyanb0401
|
我都想知邊間,pm我
EJKK-BB
|
cerealdrink 發表於 18-9-9 00:45
一年一次考試服$1080,不可二手。
報之後課程會減,最平係報九期,送13堂,即9個月+送3個月。考試服減至$48 ...

DC ballet?
007~sa
|
好平
cerealdrink
|
本帖最後由 cerealdrink 於 18-9-27 19:11 編輯katrinamama
|
算平,不貴
考試費,買衫,鞋,每年一次都必須,其他學校仲貴
katrinamama
|
算平,不貴
考試費,買衫,鞋,每年一次都必須,其他學校仲貴
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽