Gmarket買揹帶疑問(識韓文媽媽請入)

yuyu0215
|
想喺Gmarket買TODBI揹帶,但唔識韓文
我想買winter set嘅灰色,想問下我有無揀錯色?好驚搞錯many thx!!!!!

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
Jagiya
|
yuyu0215 發表於 18-9-13 21:42
想喺Gmarket買TODBI揹帶,但唔識韓文
我想買winter set嘅灰色,想問下我有無揀錯色?好驚搞錯man ...

正確。 그레이 係grey. 워머 그레이 係 warmer grey.
yuyu0215
|
Jagiya 發表於 18-9-13 22:50
正確。 그레이 係grey. 워머 그레이 係 warmer grey.

Thanks
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽