fertileaid men

18babycome
|


打去 藥丸唔知咩成分,
浸味 好濃........


你地C6 真係肯食?!
clami
|
18babycome 發表於 18-9-18 16:21
打去 藥丸唔知咩成分,
浸味 好濃........

我老公都話好臭,不過都肯乖乖咁食
18babycome
|
回覆 clami 的帖子

係, 無諗過咁大 味.......

nanababyhope
|
18babycome 發表於 18-9-18 16:21
打去 藥丸唔知咩成分,
浸味 好濃........

我果樽都係,坑渠味
但睇d成份都係vitamin
Lingshing
|
18babycome 發表於 18-9-18 16:21
打去 藥丸唔知咩成分,
浸味 好濃........
會唔會有咩副作用?
福到
|
18babycome 發表於 18-9-18 16:21
打去 藥丸唔知咩成分,
浸味 好濃........

剛買左,未食(emoji)
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽