Iphone 已取消通話係咩意思?

twiggyland7
|
請問iphone電話顯示:已取消通話
是指自己撥打出去 對方沒有接 已顯示“已取消通話“
還是對方打入黎 自己按no唔接 而顯示呢?謝謝
BBG520
|
我所有都係未接來電喎
ew777
|
twiggyland7 發表於 18-9-19 01:53
請問iphone電話顯示:已取消通話
是指自己撥打出去 對方沒有接 已顯示“已取消通話“
還是對方打入黎 自己 ...

自己撥出,對方沒接電話
twiggyland7
|
回覆 ew777 的帖子

哦 原來這樣,對方沒接,唔係顯示“撥出電話“我以為對方打來,自己按no, 唔接
謝謝
hamsterma
|
twiggyland7 發表於 18-9-19 01:53
請問iphone電話顯示:已取消通話
是指自己撥打出去 對方沒有接 已顯示“已取消通話“
還是對方打入黎 自己 ...

應該你打電話俾對方,對方無接吧
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽