boy chanel又爆皮 update

appleyuen
|
本帖最後由 appleyuen 於 18-10-27 16:44 編輯

有冇搞錯呀! 今年3月先買用咗唔係好多次 ,我每次用完都放番入盒都咁樣

update


早幾日sa whatsapp我, 同我講話師傅整唔到個袋叫我聽日得閒落去搵佢, 但完全冇好似上次咁樣提過話可以比我換貨, 我估今次多數唔可以換貨, 所以我第日都冇落去搵佢, 直接email畀cs, cs第日覆我, 話過幾日再覆我睇下點樣情形, 頭先sa再whatsapp我 話決定可以畀我換貨, 但我諗唔到換咩貨,叫佢比creditnote 我


附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
:)123
|
appleyuen 發表於 18-9-22 11:12
有冇搞錯呀! 今年3月先買用咗唔係好多次 ,我每次用完都放番入盒都咁樣

真係好跨張
shan714
|
appleyuen 發表於 18-9-22 11:12
有冇搞錯呀! 今年3月先買用咗唔係好多次 ,我每次用完都放番入盒都咁樣

oh no!!!
shan714
|
appleyuen 發表於 18-9-22 11:12
有冇搞錯呀! 今年3月先買用咗唔係好多次 ,我每次用完都放番入盒都咁樣

是牛皮?Chanel的質量真是越來越差
appleyuen
|
:)123 發表於 18-9-22 11:18
真係好跨張

離曬譜,我已經好錫住佢用,每次用完都放番入盒, 買個幾百蚊嘅袋都唔會咁
appleyuen
|
shan714 發表於 18-9-22 11:25
是牛皮?Chanel的質量真是越來越差

yes荔枝皮
llmom
|
我個羊皮Boy 粗用咗幾年都冇咁嘅情況!
appleyuen
|
llmom 發表於 18-9-22 11:27
我個羊皮Boy 粗用咗幾年都冇咁嘅情況!

係咪而家新嗰批先係咁呢
appleyuen
|
之前個boy woc又係咁
ilovematthew
|
appleyuen 發表於 18-9-22 11:12
有冇搞錯呀! 今年3月先買用咗唔係好多次 ,我每次用完都放番入盒都咁樣

本帖最後由 ilovematthew 於 18-9-22 11:52 編輯

我買果個都少用,不過唔係Boy 無入盒,都無事喎,唔通真係撞手神
,仲要淺色,打算點

appleyuen
|
ilovematthew 發表於 18-9-22 11:50
本帖最後由 ilovematthew 於 18-9-22 11:52 編輯

,我買果個都少用,不過唔係Boy 無入盒 ...

我ws咗 sa 等佢覆
appleyuen
|
20mini都有少少

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
ilovematthew
|
appleyuen 發表於 18-9-22 13:03
20mini都有少少

點解會咁架,咁貴既袋,好肉痛,所以我好少用,用咗幾次咋
appleyuen
|
ilovematthew 發表於 18-9-22 13:06
點解會咁架,咁貴既袋,好肉痛,所以我好少用,用咗幾次咋

我都好少用㗎
Holidaykiki
|
又可以去換袋
ada13133
|
樓主有冇噴蚊怕水既習慣?
appleyuen
|
Holidaykiki 發表於 18-9-22 15:13
又可以去換袋

就算換貨都煩喇,都換唔返呢個色
appleyuen
|
ada13133 發表於 18-9-22 16:13
樓主有冇噴蚊怕水既習慣?

沒有呀
叮噹媽媽
|
以前的質量比衣家好.... 我好幾年前買的medium 仍然好新淨
shan714
|
appleyuen 發表於 18-9-22 13:03
20mini都有少少

連mini都有少少爆皮 牛皮都唔come . 剛剛入了camera case 都有些擔心
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽