ios12 whatsapp preview notification 問題

唔好煩我
|
以前如果有10個 Whatsapp, preview 就會顯示全部10個。新制式係當你有4個或以上個Whatsapp , 就只看到最後那個,要消除最後那個先可以看到尾二那個, 如此類推。請問如何可以set返以前的顯示方法? 謝謝
lowalter
|
唔好煩我 發表於 18-9-23 01:00
以前如果有10個 Whatsapp, preview 就會顯示全部10個。新制式係當你有4個或以上個Whatsapp , 就只看到最後 ...

係呀,他會自動堆疊。我都搵緊方法
唔好煩我
|
lowalter 發表於 18-9-23 01:39
係呀,他會自動堆疊。我都搵緊方法

我找到方法了!好簡單,原來就咁喺preview 畫面上篤一篤果message, 佢就會展開
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽