TVN 玄彬, 朴信惠 阿爾罕布拉宫的回憶

kcm
|
htts 發表於 18-10-5 10:37
TVN 玄彬, 朴信惠 阿爾罕布拉宫的回憶暫訂12月1日開播, E家開定劇鋪先

第一版TEASER

咁快開咗劇舖
支持
htts
|
kcm 發表於 18-10-11 08:03
咁快開咗劇舖
支持


natnat_tsang
|
htts 發表於 18-10-5 10:37
TVN 玄彬, 朴信惠 阿爾罕布拉宫的回憶暫訂12月1日開播, E家開定劇鋪先

第一版TEASER

我見到玄彬真係心跳加速, 呼吸困難.... 真係真係真係.... 叫朴小姐C開D....

natnat_tsang
|
ccdccl 發表於 18-10-6 12:42
我驚佢2個同一屋簷下,日對夜對,日久生情但又好想睇彬彬拍愛情戲,好矛盾
...

我第一次想睇玄彬係無感情線架.... 朴小姐唔好搞我彬oppa 啦..

htts
|
natnat_tsang 發表於 18-10-11 11:49
我見到玄彬真係心跳加速, 呼吸困難.... 真係真係真係.... 叫朴小姐C開D....

...
你講晒我心聲, 所以我要滅朴

htts
|
natnat_tsang 發表於 18-10-11 12:12
我第一次想睇玄彬係無感情線架.... 朴小姐唔好搞我彬oppa 啦..
我覺得會有

ccdccl
|
natnat_tsang 發表於 18-10-11 12:12
我第一次想睇玄彬係無感情線架.... 朴小姐唔好搞我彬oppa 啦..

真係冇咩辦法,要睇劇就唯有隻眼開隻眼閉代入自己
htts
|
ccdccl 發表於 18-10-11 13:30
真係冇咩辦法,要睇劇就唯有隻眼開隻眼閉代入自己


natnat_tsang
|
ccdccl 發表於 18-10-11 13:30
真係冇咩辦法,要睇劇就唯有隻眼開隻眼閉代入自己

如果隻眼開隻眼閉.... 我咪睇少咗玄彬一半囉.... 唔得呀.... 我等咗咁耐先可以見到佢... 我金睛火眼望到實一實呀.... 彬oppa我套套都催眠自己係女一架啦.....

我要做媽媽
|
好似唔錯咁,等我都留毛先,哈哈
htts
|
natnat_tsang 發表於 18-10-11 14:40
如果隻眼開隻眼閉.... 我咪睇少咗玄彬一半囉.... 唔得呀.... 我等咗咁耐先可以見到佢... 我金睛火眼望到實 ...
我會睇位代入

ccdccl
|
natnat_tsang 發表於 18-10-11 14:40
如果隻眼開隻眼閉.... 我咪睇少咗玄彬一半囉.... 唔得呀.... 我等咗咁耐先可以見到佢... 我金睛火眼望到實 ...

我叫你咁做咋,我唔會囉呢套劇我唔會比女主令我熱情下降的
Sumyeema1
|
AACheungCheung 發表於 18-10-6 09:37
唔鍾意佢

因為朴同各代男神都拍過愛情劇……?
AACheungCheung
|
Sumyeema1 發表於 18-10-11 18:44
因為朴同各代男神都拍過愛情劇……?

唔關事,係唔鍾意就唔鍾意㗎啦。
htts
|
Sumyeema1 發表於 18-10-11 18:44
因為朴同各代男神都拍過愛情劇……?
點只咁簡單
natnat_tsang
|
AACheungCheung 發表於 18-10-11 19:33
唔關事,係唔鍾意就唔鍾意㗎啦。

同意...朴又唔識做戲, 又唔係真係靚, 霎眼嬌囉..... 總之, 唔like 朴小姐啦...

AACheungCheung
|
natnat_tsang 發表於 18-10-12 11:41
同意...朴又唔識做戲, 又唔係真係靚, 霎眼嬌囉..... 總之, 唔like 朴小姐啦...

...


htts
|
第2 版teaser

http://video.weibo.com/show?fid=1034:4297596265523541

ccdccl
|
htts 發表於 18-10-21 21:33
第2 版teaser

http://video.weibo.com/show?fid=1034:4297596265523541

靚仔呀
Sumyeema1
|
htts 發表於 18-10-21 21:33
第2 版teaser

http://video.weibo.com/show?fid=1034:4297596265523541

係咪12月1日上呀?
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽