T21 係咪反擊? 10月2日後 送咩 FSX!

ilovefu6somuch
|
見 Facebook 話 送多個 FSX檢測同埋有 $1000禮券?

有冇人最近查詢過?
tiredfatmama
|
ilovefu6somuch 發表於 18-10-9 18:59
見 Facebook 話 送多個 FSX檢測同埋有 $1000禮券?

有冇人最近查詢過?

本帖最後由 tiredfatmama 於 18-10-9 19:28 編輯

唔係送係要加千幾蚊做,婦健果度$1,300
咁如果好運贏到禮券的話,那就恭喜你
ilovefu6somuch
|
tiredfatmama 發表於 18-10-9 19:08
本帖最後由 tiredfatmama 於 18-10-9 19:28 編輯

唔係送係要加千幾蚊做,婦健果度$1,300

原來係咁
仲以為有正promo添
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽