MUJI小童白布鞋(全新)15碼$50

Cheungla
|
特價時買$150,但買小咗,唔啱著,又冇得換。所以平放$50。內長15cm,全新,不議價。油麻地或旺角面交。附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
Cheungla
|
Cheungla 發表於 18-10-13 12:45
特價時買$150,但買小咗,唔啱著,又冇得換。所以平放$50。內長15cm,全新,不議價。油麻地或旺角面交。
...

Up
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽