aptamil又轉裝... 又加價

wutungyu
|
拿拿臨買定儲貨
一加貴30蚊罐
wcpcelia
|
嘩...個人覺得呢隻已經好貴了...
09daisydaisy
|
wutungyu 發表於 18-10-19 15:34
拿拿臨買定儲貨
一加貴30蚊罐

紙盒裝也是升價嗎?
tsung
|
加好多
babycharobie
|

suki_suki_suki
|
wutungyu 發表於 18-10-19 15:34
拿拿臨買定儲貨
一加貴30蚊罐

請問幾時開始加價?
Poyau
|
越加越貴
wutungyu
|
09daisydaisy 發表於 18-10-19 18:57
紙盒裝也是升價嗎?

應該剩係白金版加價
點評
wcpcelia    發表於 18-10-20 16:21
lina9316
|
wutungyu 發表於 18-10-20 02:15
應該剩係白金版加價

本帖最後由 lina9316 於 18-10-20 15:03 編輯

係唔係鐵罐裝?有冇相?
3號298元呢罐?
miupig
|
可以喺邊度見到換包裝呢?
wutungyu
|
lina9316 發表於 18-10-20 15:02
本帖最後由 lina9316 於 18-10-20 15:03 編輯

係唔係鐵罐裝?有冇相?

冇相呀
依家係298(emoji)新裝328
miupig
|
新裝係咪好快推出呢?我要入定貨先,阿囡食緊1號
wutungyu
|
miupig 發表於 18-10-23 08:05
新裝係咪好快推出呢?我要入定貨先,阿囡食緊1號

呢幾日會番啦
miupig
|
掃完貨,藥房出咗新版個架了
tansyneko
|
lina9316
|
wutungyu 發表於 18-10-23 07:16
冇相呀
依家係298(emoji)新裝328

加咗冇幾耐之wor
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽