20w,感冒喉嚨痛

yukicheung0901
|
本帖最後由 yukicheung0901 於 18-10-24 20:00 編輯

20w,感冒喉嚨痛,啱啱去睇咗醫生,話大肚婆可以食感冒藥。各位有冇試過?

moomooo
|
yukicheung0901 發表於 18-10-24 19:57
20w,感冒喉嚨痛,啱啱去睇咗醫生,話大肚婆可以食感冒藥。各位有冇試過?

...

我有食醫生開既藥,但無食晒,最緊要無發燒
ipcs
|
yukicheung0901 發表於 18-10-24 19:57
20w,感冒喉嚨痛,啱啱去睇咗醫生,話大肚婆可以食感冒藥。各位有冇試過?

...

有,照完結構之後,當時有廿幾週,我唔舒服去睇醫生,有咳、流鼻水、喉嚨痛,醫生開了孕婦可食的藥畀我,佢話呢個週數唔會導致我生畸胎,但用藥都要小心,因為有些藥會影響血管。
yukicheung0901
|
moomooo 發表於 18-10-24 20:46
我有食醫生開既藥,但無食晒,最緊要無發燒

無發燒呀。
yukicheung0901
|
ipcs 發表於 18-10-24 20:57
有,照完結構之後,當時有廿幾週,我唔舒服去睇醫生,有咳、流鼻水、喉嚨痛,醫生開了孕婦可食的藥畀我, ...

都唔係好敢亂食藥,個人唔舒服bb 都冇乜點郁
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽