K1返學交流分享

artai430
|
亞囡讀緊K1 .唔知大家讀緊K1囝囡返學返成點呢~~

我囡學校有網頁.會upload學生每日餐單. 同每日教學日誌.通告.

學校餐單多元化. 粥粉麵飯.有茶點時間.但每日放學都會肚餓.

亞囡返個個零月.唱歌.做勞作.( 返都未要寫字. 認字).

老師都幾有愛心. 亞囡都鐘意老師.
eleven123
|
artai430 發表於 18-10-25 13:15
亞囡讀緊K1 .唔知大家讀緊K1囝囡返學返成點呢~~

我囡學校有網頁.會upload學生每日餐單. 同每日 ...

全日?半日?
artai430
|
eleven123 發表於 18-10-25 13:16
全日?半日?
全日
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽