chill 被濫用

kenshiro18
|
成日都聽到d 明星講好chill
係唔係都chill
以前好少聽呢個字
yeungtima
|
kenshiro18 發表於 18-11-1 12:47
成日都聽到d 明星講好chill
係唔係都chill
以前好少聽呢個字

其實點解
kenshiro18
|
yeungtima 發表於 18-11-1 12:49
其實點解

應該係幾型 幾cool咁 掛
等高人解析
yeungtima
|
kenshiro18 發表於 18-11-1 12:51
應該係幾型 幾cool咁 掛
等高人解析


藍寶石公主
|
而家後生仔既潮語
99dogdog
|
kenshiro18 發表於 18-11-1 12:47
成日都聽到d 明星講好chill
係唔係都chill
以前好少聽呢個字

我啱啱聽緊收音機,個歌手(唔出名,更唔知佢邊個)係咁話chill,想令首歌chill 啲,句句都話chill!
brindlewin
|
yeungtima 發表於 18-11-1 12:49
其實點解

陰~涼 (天氣)

用係人度:chilly 陰濕~涼薄

有時叫人冷靜些都可以“chill out!”, 基本上負面的。
kenshiro18
|
99dogdog 發表於 18-11-1 12:59
我啱啱聽緊收音機,個歌手(唔出名,更唔知佢邊個)係咁話chill,想令首歌chill 啲,句句都話chill!:badfe ...

我就係聽緊903,個訪問講了30次 chill都有

99dogdog
|
kenshiro18 發表於 18-11-1 13:00
我就係聽緊903,個訪問講了30次 chill都有

我都估你聽緊,我一路chill緊就睇到你個post!
chillimom
|
kenshiro18 發表於 18-11-1 12:51
應該係幾型 幾cool咁 掛
等高人解析

你自己都唔知點解,又憑什麼話人濫用呢?
kenshiro18
|
chillimom 發表於 18-11-1 13:04
你自己都唔知點解,又憑什麼話人濫用呢?

咁唔通以前無呢個感覺,係最近先有咩
一個訪問講30次都仲唔濫用
chillimom
|
kenshiro18 發表於 18-11-1 13:08
咁唔通以前無呢個感覺,係最近先有咩
一個訪問講30次都仲唔濫用

不成立
maymay220hk
|
chill爆
yeungtima
|
brindlewin 發表於 18-11-1 13:00
陰~涼 (天氣)

用係人度:chilly 陰濕~涼薄


金魚眼甘比
|
yeungtima 發表於 18-11-1 12:49
其實點解

都可以形容為悠閒、放輕鬆之類嘅狀態
tsung
|
藍寶石公主 發表於 18-11-1 12:55
而家後生仔既潮語

原來如此
Maxki
|
係悠游relax 咁。好似去旅行海邊小屋嘆下聽下音樂就好chill.
007~sa
|
kenshiro18 發表於 18-11-1 12:47
成日都聽到d 明星講好chill
係唔係都chill
以前好少聽呢個字

呢個字已經好多年
可能係以前英文唔好未聽過咪以為依家興
其實是普通字 唔係潮語
tansyneko
|
??
kkarman
|
chill唔係樂活寫意嗎?
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽