iphone用WeChat 對話

QQHIN
|
iPhone 機用WeChat 同朋友對話點解每次只可以12秒就自動停,但朋友就可以25秒以上,有冇人可以告知如何解決?
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽