K1救世軍明德幼兒學校 2019-2020

ireenkei
|
請問有冇JM收到電話second in?
id02365
|
ireenkei 發表於 18-11-26 22:30
請問有冇JM收到電話second in?

今日开始打电話通知second in,到11/12為止

利申:等待中
ireenkei
|
id02365 發表於 18-11-29 19:54
今日开始打电話通知second in,到11/12為止

利申:等待中

謝謝。我見排名唔高,但唔知點解好多人會揀呢間。我都等緊電話。
id02365
|
ireenkei 發表於 18-11-30 09:18
謝謝。我見排名唔高,但唔知點解好多人會揀呢間。我都等緊電話。

因為佢地今年得30個位,競爭好激烈!
tiffying
|
ireenkei 發表於 18-11-26 22:30
請問有冇JM收到電話second in?

想問下呢間好唔好,點解甘多人爭?
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽