laser 一般程序

gglc
|
請問大家打laser一般程序?係咪:
全面數一次至兩次,之後再重點打某位置。
全程儀器個金屬頭會唔會貼住塊面?
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽