Bitcoin

BBJOJO
|
本帖最後由 BBJOJO 於 18-12-16 20:20 編輯

呢度有冇人買bitcon發左

https://topick.hket.com/article/2231427/%E6%B7%B1%E6%B0%B4%E5%9F%97%E6%8E%9F%E9%8C%A2%E8%90%BD%E8%A1%97%E5%B9%95%E5%BE%8C%E4%BA%BA%E7%89%A9%E6%8F%9A%E8%A8%80%E9%99%B8%E7%BA%8C%E6%9C%89%E4%BE%86%E3%80%80%E5%BE%8B%E5%B8%AB%EF%BC%9A%E5%8F%AF%E8%A2%AB%E6%8E%A7%E5%85%AC%E7%9C%BE%E5%A6%A8%E6%93%BE%E7%BD%AA?r=mcsdfb
water_ma
|
發咩?
發左毛
BBJOJO
|
water_ma 發表於 18-12-16 20:21
發咩?
發左毛

其實我之前都聽好多人講話買bitcoin賺好多錢
BBJOJO
|
water_ma 發表於 18-12-16 20:21
發咩?
發左毛

咁係呢度都這樣做文員都四萬蚊
冇理由冇錢買bitcoin
終極熊貓
|
water_ma 發表於 18-12-16 20:21
發咩?
發左毛

如果識玩,幾年前係會賺到個炒價~
moniqueee
|
water_ma 發表於 18-12-16 20:21
發咩?
發左毛

或者發癲
Poyau
|
發霉
tsung
|

BBJOJO
|
tsung 發表於 18-12-16 21:14

你有好多
cbeyond
|
終極熊貓 發表於 18-12-16 21:03
如果識玩,幾年前係會賺到個炒價~

如果識玩, 應該轉玩其他幣啦
終極熊貓
|
cbeyond 發表於 18-12-16 21:19
如果識玩, 應該轉玩其他幣啦

依家當然跳左~
cattz288
|
cbeyond 發表於 18-12-16 21:19
如果識玩, 應該轉玩其他幣啦

仲有?
cbeyond
|
cattz288 發表於 18-12-16 21:42
仲有?

大把其他幣啦
cattz288
|
cbeyond 發表於 18-12-16 21:52
大把其他幣啦

差唔多? 仲有人玩?
cbeyond
|
cattz288 發表於 18-12-16 21:55
差唔多? 仲有人玩?

有, 仲好多人玩。
我有裝呢類apps, 人數係多左。
tsung
|
BBJOJO 發表於 18-12-16 21:15
你有好多


BBJOJO
|
cbeyond 發表於 18-12-16 22:03
有, 仲好多人玩。
我有裝呢類apps, 人數係多左。


sg51244
|
BBJOJO 發表於 18-12-16 20:18
呢度有冇人買bitcon發左

https://topick.hket.com/article/2231427/%E6%B7%B1%E6%B0%B4%E5%9F% ...

有,我老細。。。
上年睇住佢套現勁買物業。。。
不過2018年就賺唔到啦,但佢算醒一早換哂做磚頭
BBJOJO
|
sg51244 發表於 18-12-16 22:12
有,我老細。。。
上年睇住佢套現勁買物業。。。
不過2018年就賺唔到啦,但佢算醒一早換哂做磚頭

我成日覺得買bitcoin.嗰啲人係洗黑錢

當然講緊嘅係大戶唔係散戶
BBJOJO
|
cbeyond 發表於 18-12-16 22:03
有, 仲好多人玩。
我有裝呢類apps, 人數係多左。

我驚累死好多人
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽