bb出生證同旅遊證件

kamen8238
|
本帖最後由 kamen8238 於 18-12-17 19:29 編輯

各位請問出生證同旅遊證件可同一日整曬嗎?需要幾耐?同邁幾耐可以裸到證件
出生證 回港證 回鄉證 護照
我要做媽媽
|
一日我覺得唔得
miumiu419
|
出生證即日可拎,護照要一個月,岩岩申請左,所以先知初生b第一次拎要成一個月先有
kamen8238
|
miumiu419 發表於 18-12-17 20:14
出生證即日可拎,護照要一個月,岩岩申請左,所以先知初生b第一次拎要成一個月先有
...

甘耐ga 護照同回港證係咪一齊整ga
kamen8238
|
我要做媽媽 發表於 18-12-17 19:44
一日我覺得唔得

林住上午整出生證 護照 回港證 下午整回鄉證
miumiu419
|
kamen8238 發表於 18-12-17 22:08
甘耐ga 護照同回港證係咪一齊整ga

我唔知回港證係點,我淨係知如果要整回鄉證就必需要有本護照係手,因為我都要整回鄉證但唔整回港證所以我要等一個月之後再整回鄉證
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽