X 步 你地讀完覺得點?

isther
|
我仔讀左兩個月密集,完全唔覺進步,佢地多人讀原因係唔洗排,快黎快去無人讀得長,我自己讀完真心唔推薦,幾個媽媽同班都話唔覺得好。其他密集我都上過,有明顯改善到。佢地會解釋返好詳細但唔覺小朋友進步左。怪得之咁易入咁易排,你地比錢千期比其他針對改善既坊間都唔好讀呢間x 步。
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽