Combi handy2 嬰兒車

Elko
|
接近全新
買返嚟只用過三次
冇乜使用痕跡
單手收車開車
雙向 4.4kg
$1500
有意pm
Free涼蓆和雨罩
適合初生
兆康西鐵站或屯門西鐵站交收

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽