i herb 銀聯咭買野,係咪每次都先收美金1元作驗正先

ernniechow
|
但昨天我冇買野,也收到銀行message話收了港元8元,打去問話有這个交易,但冇過數,已不是第一次,有冇jm試過?
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽