MyTV Super (機頂盒) 又睇唔到喇

小可愛11
|
呢排頻頻睇唔到,都唔知搞乜
alicialee1210
|
我仲剛剛簽了24個月約,原來成日睇唔到架
siumanluo
|
小可愛11 發表於 19-1-18 10:08
呢排頻頻睇唔到,都唔知搞乜

我屋企都睇唔到。。。
moman1689
|
我又係睇唔到,以為自己部機壞咗。
小可愛11
|
siumanluo 發表於 19-1-18 10:09
我屋企都睇唔到。。。

頭先打上去問,已經有段自動錄音話現時訊號不穩定,已在跟進中。
小可愛11
|
moman1689 發表於 19-1-18 10:10
我又係睇唔到,以為自己部機壞咗。

頭先打上去問,已經有段自動錄音話現時訊號不穩定,已在跟進中。
小可愛11
|
alicialee1210 發表於 19-1-18 10:08
我仲剛剛簽了24個月約,原來成日睇唔到架

係呢排成日睇唔到。
aomfok
|
我都睇唔到,又話要重選網絡。
pflwall
|
+1 九月買機頂盒, 到而家都有三日睇唔到, 離晒大譜
咩都唔識
|
我都睇唔到, 仲以為係我屋企問題添
iamlazy
|
我以為屋企wifi唔好load唔到
gracelam
|
小可愛11 發表於 19-1-18 10:08
呢排頻頻睇唔到,都唔知搞乜

諗住睇知否知否㗎, 點知今朝開唔到囉
nobodyfool
|
alicialee1210 發表於 19-1-18 10:08
我仲剛剛簽了24個月約,原來成日睇唔到架

係呀
gracemiuyung
|
小可愛11 發表於 19-1-18 10:08
呢排頻頻睇唔到,都唔知搞乜

我頭先都睇唔到 搞左好耐 係咁重開 仲以為wifi有問題
鍾太2009
|
昨晚已經睇吾到
小可愛11
|
aomfok 發表於 19-1-18 10:15
我都睇唔到,又話要重選網絡。

頭先打上去問,已經有段自動錄音話現時訊號不穩定,已在跟進中。
twsum
|
回覆 gracemiuyung 的帖子

情況一樣, 仲以為屋企WIFI唔得, 打去問, 客服話已通知師父維修中, 唯有等待...
點知, 電腦網頁都一樣唔得, 發生問題... so sad!!


kelvinmama928
|
我也是看不到
leavemealone
|
我都睇唔到,係咁loading
moman1689
|
小可愛11 發表於 19-1-18 10:14
頭先打上去問,已經有段自動錄音話現時訊號不穩定,已在跟進中。

謝謝
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽