沒有醫德的黃凝

Soniayu
|
18/1/2019因為我唔知自己有左bb,但個肚痛左好耐,所以就自己驗尿先知有左,咁我當然好擔心,就經人介紹去左尖沙咀睇黃凝醫生。呢個醫生真係好不知所謂我等左佢個幾鐘,但睇左2至3分鐘佢自己就收左工。問題仲要係話照超聲波(勁快照左兩下就話)咩都睇唔到話驚係宮外孕,完全冇解釋點解肚痛。我當時真係好驚好想喊,佢只係話抽血睇下再講,我老公問多佢兩句佢都黑晒面,點知佢叫我去抽血將我交比護士就收左工,咩都冇解釋點解會宮外孕各樣。全部都係我老公追問護士問。咁我睇護士得喇點解要睇佢?仲要出到黎1400蚊。真係好失望。搞到我喊左成晚。第二日抽血報告話因為得4週未必睇到。咁我就問護士咁點解醫生咁樣嚇我唔一早講孕期太短睇唔到?佢冇答我。沒有醫德沒有品的垃圾醫生。趕時間收工就唔應該book我。浪費我d錢同時間
甜甜兒
|
Soniayu 發表於 19-1-21 03:35
18/1/2019因為我唔知自己有左bb,但個肚痛左好耐,所以就自己驗尿先知有左,咁我當然好擔心,就經人介紹去 ...

4 週又真係乜都睇唔到
其實就算其他醫生/政府都會當你未有/
排除是否宮外孕去處理case
休息下先尤其要早瞓
過多幾週再check
但如果肚痛係指肚臍下痛建議你去急症
Carmen8080
|
本帖最後由 Carmen8080 於 19-1-21 05:33 編輯

其實佢真係睇左報告先知乜事 你自己諗多左

醫生咁忙 點會仲安慰你 係佢立場真係睇驗左野先知乜事 實事求事 你都唔好咁負面諗野
33154
|
我覺得你自己諗多左
超聲波真係兩三下手勢架炸

mapamia
|
有專業知識既醫生有好多,既專業又識講「人話」既醫生真係好少。佢地日日睇咁多大肚婆好多都麻木哂!
樓主睇過第二個醫生吧,之後經常都要產檢,搵個同自己夾既醫生好重要。睇過第二個可能都係以上結論,但起碼睇完出黎唔會嚇餐死又唔開心。

Soniayu
|
Carmen8080 發表於 19-1-21 05:29
其實佢真係睇左報告先知乜事 你自己諗多左

醫生咁忙 點會仲安慰你 係佢立場真係睇驗左野先知乜事 實事求事 ...
希望真係我諗多左就好了
Soniayu
|
mapamia 發表於 19-1-21 07:12
有專業知識既醫生有好多,既專業又識講「人話」既醫生真係好少。佢地日日睇咁多大肚婆好多都麻木哂!
樓主 ...
Thanks 我都會搵其他醫生的
Carmen8080
|
33154 發表於 19-1-21 07:12
我覺得你自己諗多左
超聲波真係兩三下手勢架炸

何況得4week 真係無野好做
Carmen8080
|
肚痛等如出血 好多時照完都揾唔到原因 道理一樣


dunuknow_ww
|
樓主我明白你的心情,俾在我都覺得作為醫生可以講多一兩句安撫下病人,如果唔係同睇公立無咩分別..建議你都係搵過個,我早期睇又係好多不確定因素,醫生都無咁「快手」睇完⋯
KTychan
|
Soniayu 發表於 19-1-21 03:35
18/1/2019因為我唔知自己有左bb,但個肚痛左好耐,所以就自己驗尿先知有左,咁我當然好擔心,就經人介紹去 ...

我覺得其實無論樓主有冇諗多咗,我覺得作為一個婦科醫生都有責任幫客人解決問題,減少顧慮…
太多醫生太忙本了,忘記了自己的崗位及職責…
JD930
|
mapamia 發表於 19-1-21 07:12
有專業知識既醫生有好多,既專業又識講「人話」既醫生真係好少。佢地日日睇咁多大肚婆好多都麻木哂!
樓主 ...
同意
阿隨
|
Soniayu 發表於 19-1-21 03:35
18/1/2019因為我唔知自己有左bb,但個肚痛左好耐,所以就自己驗尿先知有左,咁我當然好擔心,就經人介紹去 ...

本帖最後由 阿隨 於 19-1-21 11:05 編輯

我個醫生由頭到尾都好warm~有問必答。
其實懷孕係好脆弱一件事,做孕婦真係好玻璃心好多嘢驚。
我5w時只見胎囊,個醫生勁warm話下次8w睇會見到啲咩~亦都會講初步係要睇咩同擔心咩情況,等你一步一步打算。
所以,做婦產科醫生更加要知道點照顧孕婦情緒啦。自己睇得唔開心,一定要轉醫生,40w咁長,成曰要覆診,唔夾自己盞唔開心。
micstar2012
|
唔好怪我偏見, 我覺得婦科醫生都係揾返個男的會温柔啲。

我自己睇過的經驗, 女的醫生通常都好冷漠無情, 睇症超快馬虎。
點評
Viviluby    發表於 19-1-21 13:14
Soniayu
|
dunuknow_ww 發表於 19-1-21 08:43
樓主我明白你的心情,俾在我都覺得作為醫生可以講多一兩句安撫下病人,如果唔係同睇公立無咩分別..建議你都 ...
多謝你明白😭😭
Soniayu
|
KTychan 發表於 19-1-21 10:13
我覺得其實無論樓主有冇諗多咗,我覺得作為一個婦科醫生都有責任幫客人解決問題,減少顧慮…
太多醫生太忙 ...
講得好岩
Soniayu
|
micstar2012 發表於 19-1-21 11:32
唔好怪我偏見, 我覺得婦科醫生都係揾返個男的會温柔啲。

我自己睇過的經驗, 女的醫生通常都好冷漠無情 ...
講得岩。黎緊都約左男醫生
Soniayu
|
阿隨 發表於 19-1-21 11:03
本帖最後由 阿隨 於 19-1-21 11:05 編輯

我個醫生由頭到尾都好warm~有問必答。
認同。我真係日日都好容易喊。可以介紹醫生比我嗎?
chubama
|
Soniayu 發表於 19-1-21 03:35
18/1/2019因為我唔知自己有左bb,但個肚痛左好耐,所以就自己驗尿先知有左,咁我當然好擔心,就經人介紹去 ...

政府醫生 既態度,
仲好過你呢位私家醫生「黃凝」
$1400 睇佢真係唔值!

睇私家醫生,就係睇埋醫生對病人既態度,
醫生會解除病人既疑惑困擾,會解釋。

我初孕流血,就算係政府醫生,初頭都會嚇一嚇我,不過之後就講清楚我知,我既現況。話可能 初孕未照到、可能流左產、可能宮外孕。所以未照到,要抽血驗HCG,再隔日驗HCG,睇吓有冇數值隔日升1.5倍為之正常。叫我屋企休息,隔日再抽血,兩星期後再照。
Carmen8080
|
micstar2012 發表於 19-1-21 11:32
唔好怪我偏見, 我覺得婦科醫生都係揾返個男的會温柔啲。

我自己睇過的經驗, 女的醫生通常都好冷漠無情 ...

睇醫生定揾男朋友

如果要每個孕婦都安慰下 已經等左個半鐘 咁攪法等兩個半鐘先睇得曬啲症

睇私家我諗如果你係諗住揾個醫生一條龍服務 產檢連生產 可能會有比較好嘅代遇 會跟得足啲 同埋醫生比埋佢手提電話你隨時有問題都揾到佢添 呢個世界都係一分錢一分服務

黃凝我都去過照超b 因為coffee上網po左張相好清楚我就上去試下 上到我都講明目的係張相 佢就印左好多張好清楚比我 咁度下頭肚手腳都有做足 不過佢真係堅多客 我上過去三次都等到儍 佢明知你唔係揾佢生 佢真係做最基本嘅野比你架咋Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽