H 豬年利是封

maggiejane
|
有冇人知d紅色祝福絲帶綁喺邊度用?
見唔到個利是封有位綁(emoji)


附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
01001101
|
要買幾多錢先有得送架?
esmehouse
|
Viviluby
|
本帖最後由 Viviluby 於 19-1-22 15:38 編輯
maggiejane 發表於 19-1-22 10:30
有冇人知d紅色祝福絲帶綁喺邊度用?
見唔到個利是封有位綁(emoji)

背脊有個卡位kick住然後綁蝴蝶喺前面,出嚟好似綁著豬仔個肚咁,盒入面有一張教學圖㗎
點評
wcpcelia    發表於 19-1-23 10:55
ada0707    發表於 19-1-22 15:51
kitbebe
|
maggiejane
|
Viviluby 發表於 19-1-22 15:37
背脊有個卡位kick住然後綁蝴蝶喺前面,出嚟好似綁著豬仔個肚咁,盒入面有一張教學圖㗎
...

原來有教學圖(emoji)冇留意添~
今次真係豬咗!(emoji)
janet1231
|
tsung
|
Viviluby 發表於 19-1-22 15:37
背脊有個卡位kick住然後綁蝴蝶喺前面,出嚟好似綁著豬仔個肚咁,盒入面有一張教學圖㗎
...


Chantal_Jardin
|
今年好CUTE呀!!我仲未拆開睇呀,等埋其他牌子一齊拆!
點評
wcpcelia    發表於 19-1-24 10:05
csnkennis
|
Lindytiger
|
我咁樣整

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
Hailey_Lam
|
cakii
|
Viviluby 發表於 19-1-22 15:37
背脊有個卡位kick住然後綁蝴蝶喺前面,出嚟好似綁著豬仔個肚咁,盒入面有一張教學圖㗎
...


小情人
|
Lindytiger 發表於 19-1-27 20:02
我咁樣整

後面是怎樣的?我個盒入面沒有教學圖
Lindytiger
|
小情人 發表於 19-2-5 17:55
後面是怎樣的?我個盒入面沒有教學圖

係咁樣

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
0302to
|
加條紅繩,又幾好喎
LOBO1128
|
Lindytiger 發表於 19-2-5 18:10
係咁樣

本帖最後由 LOBO1128 於 19-2-5 20:39 編輯

我仲以爲係穿落去

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
小情人
|
LOBO1128 發表於 19-2-5 20:39
本帖最後由 LOBO1128 於 19-2-5 20:39 編輯

我仲以爲係穿落去

我都以為係
yyann1124
|
maggiejane 發表於 19-1-22 10:30
有冇人知d紅色祝福絲帶綁喺邊度用?
見唔到個利是封有位綁(emoji)

我幫每隻豬打呔

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
xox_xox
|
我係咁綁


附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽