K2 男仔每次做功課都好勞氣、求方法!

honick
|
小兒左R 仔、現K2 , 係11月細仔
本身好分心,唔鈡意大人教佢,但自己其實又寫唔到 !

GCHK
|
係亞,我都覺得小朋友學習,專注力真係好重要
soy_mama
|
honick 發表於 19-2-12 16:50
小兒左R 仔、現K2 , 係11月細仔
本身好分心,唔鈡意大人教佢,但自己其實又寫唔到 !

咩叫左R仔?
我發現我個小朋友都有相同問題,都想知有咩辦法
LittleCS
|
honick 發表於 19-2-12 16:50
小兒左R 仔、現K2 , 係11月細仔
本身好分心,唔鈡意大人教佢,但自己其實又寫唔到 !

左手寫字,定右手寫都唔係重點。
唔專心才是問題。

少啲俾手機佢啦
bchuma
|
honick 發表於 19-2-12 16:50
小兒左R 仔、現K2 , 係11月細仔
本身好分心,唔鈡意大人教佢,但自己其實又寫唔到 !

自己俾點耐性引導lo
bchuma
|
soy_mama 發表於 19-2-13 11:11
咩叫左R仔?
我發現我個小朋友都有相同問題,都想知有咩辦法

專注力不足嘛 好多小朋友有同樣問題 專注力可以訓練嘅
firsttimemom
|
我囡也有類似情形。K2時我有一次仲撕爛左佢份功課(因為我崩潰左)!

完全不願受教,我想寫個字俾佢睇,佢猛搶筆/搖我隻手。我永遠都dem唔到個字俾佢睇。又嚴重分心,任何一粒擦膠碎、紙角小皺、甚至佢隻腳趾踫到任何野(即使只是地板) 、也可以分心、就算甚麼外在物件也沒有,也勁分心,好像一世也不能完成一個只有三數劃的字。

(下省好多辛酸野...) 後來發現,原來,佢有頗為嚴重的自閉症和ADHD。

之後一年,我嘔心瀝血地努力為她訓練,一年花了以往廿年的精力。現在K3,有很大進步了,雖然仍然是勁勁勁勞氣/分心,但至少"漂亮地完成一份功課" 是有可能的。

當然每個人的CASE 可以很不同,我這個只是我囡的CASE,分享一下。
vanessabbg
|
我個女都係,每次做功課都好地地
升左上k2我要求佢每次做完功課都讀a-z同1-10
然後寫1-10 和a-g 俾我 (佢係做到的)
但係有時冇拉拉可以話5識,寫寫下寫到亂78糟,
呢頭教完可能係1-2秒既事,叫佢再寫或者讀翻出泥佢話我5識
真係教到個人癲
sallyho26
|
家長的包容, 耐性和堅持對小朋友真的很重要.
家長的脾氣, 小朋友其實可以感覺到.
Wow_bb
|
firsttimemom發表於19-2-21 16:18
我囡也有類似情形。K2時我有一次仲撕爛左佢份功課(因為我崩潰左)!

完全不願受教,我想寫個字俾佢睇,佢...

呀仔k1已經類似情況,請問你點知道囡囡有自閉&ADHD?
謝分享。

mandy952
|
honick 發表於 19-2-12 16:50
小兒左R 仔、現K2 , 係11月細仔
本身好分心,唔鈡意大人教佢,但自己其實又寫唔到 !

比d專注力訓練佢,如砌圖,當然係比較容易嗰種
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽