M到

happy105
|
係咪有M就唔會再高? 我女好矮得5呎!剛黎M仲有得高嗎?
馬騮狗
|
happy105 發表於 19-2-17 21:58
係咪有M就唔會再高? 我女好矮得5呎!剛黎M仲有得高嗎?

兩年內仲有得高,要游多d水
Wing225
|
要做多啲運動
Strawberrys
|
健康院姑娘說:來經後兩年內最多高多10cm
happy105
|
Strawberrys 發表於 19-2-18 00:25
健康院姑娘說:來經後兩年內最多高多10cm

最多都係10cm! 唉 一直都吖佢做運動就係唔聽人講
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽